Rechtbanken vrezen groot tekort aan rechters .

04-03-2017 08:01

Het dagblad Trouw schrijft dat rechtbanken grote problemen voorzien bij het werven van nieuwe rechters. De komende twee jaar ontstaat er mogelijk een tekort aan 227 rechters. De krant concludeert dat de opleiding tot rechter niet in staat is om voldoende mensen af te leveren. Er zijn te weinig kandidaten die aan de eisen voldoen.

 

Trouw baseert zich op vertrouwelijke verslagen van vergaderingen van de Raad voor de Rechtspraak en de zeventien presidenten van de rechtbanken en andere rechtsprekende instanties. Een woordvoerder van de raad zegt tegen de krant dat het tekort nog wordt bekeken en dat het cijfer van 227 rechters niet vaststaat.

 

Eind november kwamen de Raad voor de Rechtspraak en presidenten bij elkaar om over de toekomst van de rechtspraak te praten. Ook de werving, selectie en opleiding van rechters werden daar besproken. Met 71 rechters die dit jaar hun opleiding afronden is er nog een tekort van 99 rechters. Volgend jaar zouden er 128 bij moeten komen.

 

Weinig goede kandidaten

 

Ook de top van de rechtspraak ziet volgens Trouw problemen bij de werving. Er zouden maar weinig goede kandidaten zijn om rechter te worden. Veel mensen halen wel de intelligentietoets, maar komen niet door het voorgesprek. Het slagingspercentage bij de opleiding tot rechter ligt rond de 60 procent.

 

Minister Blok zei onlangs in reactie op Kamervragen van de SP dat er 19 open vacatures waren voor rechters en dat daarmee de angst voor het stilvallen van de rechtsketen niet terecht was.

 

Bron : NOS    https://nos.nl/artikel/2161172-rechtbanken-vrezen-groot-tekort-aan-rechters.html