NEDERLAND - Op 9 september zal minister Grapperhaus het WRR-rapport over de omgang met digitale ontwrichting in ontvangst nemen.

09-08-2019 08:58

WRR-rapport 101 Omgang met digitale ontwrichting.  Onze afhankelijkheid van digitalisering wordt steeds groter. Bij dagelijkse handelingen als bellen, reizen of betalen, bij slimme sensoren in veiligheidssystemen en bij volledig geautomatiseerde processen in tal van bedrijfstakken. Steeds vaker zijn verschillende systemen ook nog aan elkaar gekoppeld. Door een foutje in de software of moedwillige aanvallen kan een verstoring optreden die het hart van onze samenleving raakt. En wat dan?

 

Nederland is voorbereid op vele rampenscenario’s maar wat te doen bij een digitale ontwrichting? Wie grijpt dan in? Met welke bevoegdheid? Hoe bereiden we ons voor? Nu de digitale wereld steeds verder verknoopt raakt met fysieke infrastructuren en het sociale weefsel van onze samenleving is cybersecurity alleen niet langer voldoende. De WRR presenteert zijn analyse en adviezen en overhandigt het eerste exemplaar van het rapport aan minister Grapperhaus.

 

Bron :  Overheid. NL - WRR.NL

https://www.wrr.nl/actueel/nieuws/2019/09/09/digitale-ontwrichting

 

 

===============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 9 augustus 2019