Rechters van de Centrale Raad van Beroep slaan alarm over kabinetsplannen voor opheffing van de raad.

26-02-2016 07:01

In een ingezonden brief in de Volkskrant schrijven ze dat de opheffing leidt tot verwatering van kwaliteit, vernietiging van kennis en hogere kosten voor burgers en bestuursorganen.

 

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste bestuursrechter op het gebied van sociale zekerheid en ambtenarenrecht. In het wetsvoorstel dat het kabinet vorig jaar naar de Raad van State stuurde, staat dat deze zaken door de vier gerechtshoven kunnen worden overgenomen. De rechters van de raad zijn "intens bezorgd" over de gevolgen.

 

Het sociale zekerheidsrecht is ingewikkeld en verandert snel, omdat wetten elkaar in hoog tempo opvolgen, schrijven ze. Nu zit de kennis nog bij elkaar. Spreiding over de gerechtshoven met minder gespecialiseerde rechters leidt onherroepelijk tot verwatering van kwaliteit, menen ze. "Om te vergelijken met het medische domein: de oogarts gaat ook hart- en vaatziekten behandelen."

 

Adviezen

 

Volgens de rechters negeert het kabinet adviezen van uitvoeringsorganisaties, de rechterlijke macht en de sociale advocatuur. Die luiden unaniem dat de sociale zekerheidsrechtspraak in hoger beroep bijeen moet blijven.

 

De briefschrijvers vestigen hun hoop nu op de Tweede en Eerste Kamer. Die kunnen het wetsvoorstel verwerpen of aanpassen, bijvoorbeeld door de Centrale Raad van Beroep bij een nieuw vijfde gerechtshof onder te brengen .

 

Bron. NOS.NL 

============

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen 26 februari 2016