Rechtshulp bij schrijnende zaken via Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid

24-11-2021 15:28

Burgers die rechtsbijstand nodig hebben, maar niet krijgen vanwege vermeende zelfredzaamheid, onderschatting van (juridische) complexiteit en/of ontbreken van voorliggende voorziening, kunnen toch rechtsbijstand krijgen. Dit kan op basis van de Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid (Ratz). Dit is een tijdelijke regeling die door de minister is ingesteld naar aanleiding van signalen van de Vereniging Sociale Advocaten Nederland (VSAN) en op advies van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), het Juridisch Loket en de Raad. Na deze kortdurende hulp, kan de advocaat op basis van de regeling ook uitgebreidere rechtsbijstand vergoed krijgen, als blijkt dat er  meer tijd gemoeid is met het juridische vraagstuk. De regeling is van start gegaan op 1 juli 2021 en loopt tot uiterlijk 31 maart 2022. In dit artikel leest u meer over deze regeling, hoe u een Atz kunt aanvragen en hoeveel aanvragen er inmiddels beoordeeld zijn.

Lees verder bij de bron…

 

Bron : Raad voor Rechtsbijstand.

https://www.rvr.org/nieuws/@7711/rechtshulp-schrijnende-zaken-via/?utm_medium=email