Rechtspraak oriënteert zich op onafhankelijke toetsing digitalisering

06-02-2018 08:37

De Rechtspraak oriënteert zich op een verzoek aan het Bureau ICT-toetsing (BIT) om een onafhankelijke toets uit te voeren ten behoeve van de verdere digitalisering van de rechtspraak.

 

De Rechtspraak gaat op korte termijn met het CIO Rijk, verantwoordelijk voor ICT bij de Rijksoverheid, in overleg om de mogelijkheden te verkennen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het borgen van de onafhankelijkheid en rechtsstatelijkheid van de Rechtspraak. Om deze reden zijn onderzoeken van de digitalisering tot nu toe uitgevoerd door onafhankelijke bureaus.

 

In alle rechtsgebieden zijn inmiddels eerste digitale stappen gezet. Maar het is ook duidelijk geworden dat het realiseren van digitaal procederen door de Rechtspraak complexer is dan was voorzien en daardoor meer tijd en geld kost.

Zoals eerder gemeld in de voortgangsrapportage aan de minister van Justitie en Veiligheid (pdf, 257,5 KB) noodzaken de complexiteit van de digitalisering en de financiële situatie per 2018 de Rechtspraak helaas om de invoering van digitalisering in enkele zaakstromen te vertragen. Deze temporisering geeft ook ruimte om de technische keuzes tegen het licht te houden. Een BIT-toets zou eventueel passen in deze fase. De uitkomsten van de toets zijn openbaar, en zullen worden gebruikt bij het bepalen van de verdere aanpak van de digitalisering.

 

Het Bureau ICT-toetsing (rijksoverheid.nl) U verlaat Rechtspraak.nl  is enkele jaren geleden ingesteld op aanbeveling van de Kamercommissie Elias. Het toetst grote projecten van de rijksoverheid die een belangrijke ICT-component hebben.

 

Bron: Rechtspraak.NL 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rechtspraak-bekijkt-mogelijkheden-digitalisering.aspx?pk_campaign=rssfeed&pk_medium=rssfeed&pk_keyword=Alle-landelijke-actualiteiten

================================================================================ 

 

 

Opm.: EMLS: Zie ook EMLS-Rubriek Digitaal procederen een historische vergissing.

https://emls.webnode.nl/search/?text=digitaal+procederen+een+historische+vergissing&type=2

 

============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 6 februari 2018