Rechtspraak stelt nieuwe missie, visie en agenda vast

08-04-2021 17:14

Tijdige en voorspelbare rechtspraak met oog voor de menselijke maat, laagdrempelige toegang tot de rechter en een divers samengestelde rechtsprekende macht, die samenwerkt met andere bij de rechtspraak betrokken partijen. Daaraan geven de gerechten de komende jaren prioriteit, blijkt uit de Agenda van de Rechtspraak.

Bron : AdvocatenBlad.NL

https://www.advocatenblad.nl/2021/04/08/nova-vraagt-aandacht-voor-rechtsbijstand-bij-formatie/