Rechtszitting bij de Rechtbank Overijssel i.v.m. de vuurwerkramp van 13 mei 2000 over de onduidelijkheid van o.a. vier dossiers en over de vraag waar zijn die dossiers gebleven ?

22-07-2016 17:17
De zaak die maandag 25 juli 2016 om 13.00 uur dient bij de Rechtbank Overijssel te Zwolle is aangespannen door de toenmalige eigenaar van SE Fireworks VOF de heer R.J. Bakker. uit Enschede.
 
Bij rekest van 19 januari 2015 werd aan de minister van Justitie respectievelijk het College van Procureurs-Generaal gevraagd o.a. op grond van de Archiefwet om afschriften van alle stukken en documenten, verslagen enz. van besprekingen en nader overleg die plaats hebben gevonden tussen het gemeentebestuur van Enschede en SE Fireworks VOF en/of de eigenaar van de grond en de opstallen (i.v.m. bouwplan Groot-Roombeek)  van voor 14 mei 2000 betreffende een verplaatsing van het bedrijf SE Fireworks VOF naar een andere bedrijfslocatie en die onderdeel hebben uitgemaakt van het onderzoek na 13 mei 2000 door het Openbaar Ministerie en onderdeel hebben uitgemaakt van dat onderzoek. De stukken waaronder begrepen Dossier Brandweer - Dossier Grondbedrijf Enschede - Dossier opslag vuurwerk 1968 tot 1992 - Dossier opslag vuurwerk vanaf 1992 tot...... en brief van Dhr. A. van 31 mei 2000 ( ex.art.91 SV ) 
 
Uit het dossier van de politie dat als basis diende voor vervolging door het O.M. blijkt van een inbeslagneming van stukken bij de gemeente Enschede. Echter uit het politiedossier blijkt ook dat de inbeslag genomen stukken in 2005 aan de gemeente Enschede zijn terug gegeven. Ze behoren er te zijn incluis dus ook het brandweerdossier. 
 
Volledige opening van zaken naast het dossier verplaatsing (i.v.m. projectontwikkelingsplan Groot Roombeek 1999 / 2000)  wordt gevraagd om Dossier Brandweer - Dossier Grondbedrijf Enschede - Dossier opslag vuurwerk 1968 tot 1992 - Dossier opslag vuurwerk vanaf 1992 tot...... en brief van Dhr. A. van 31 mei 2000 ( ex.art.91 SV ) . Omdat het College van PG weigerachtig bleef om op een Awb-bezwaarschrift  goo.gl/8ieIH8  te beslissen was dhr. Bakker voornoemd genoozaakt om rechtstreeks beroep in te stellen om zo de impasse te doorbreken.
 
 
=============================
EMLS
Utrecht / Haaksbergen, 22 juli 2016