Rechtszitting bij Raad van State over Groningse gaswinning verplaatst naar donderdag 13 juli 2017

01-05-2017 12:38

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verplaatst de rechtszitting over de gaswinning in Groningen van maandag 22 mei naar donderdag 13 juli 2017. Mocht het nodig zijn, dan zal de zitting worden voortgezet op vrijdag 14 juli. De zitting vindt plaats in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

 

Nieuw besluit

 

Aanleiding voor de verplaatsing van de datum van de zitting is dat de minister van Economische Zaken van plan is om binnen vier weken een nieuw besluit over de gaswinning in Groningen te nemen. Dat moment zal ongeveer samenvallen met de aanvankelijk geplande data van de rechtszitting op 22 en 23 mei. De minister heeft aangegeven dat hij de gaswinning in Groningen per 1 oktober 2017 met 10% wil terugbrengen, in reactie op een recent advies van Staatstoezicht op de Mijnen.

 

De 22 beroepschriften die al bij de Afdeling bestuursrechtspraak zijn ingediend tegen het gaswinningsbesluit van september 2016, zullen van rechtswege ook betrekking hebben op het aangekondigde nieuwe besluit van de minister. Onder de bezwaarmakers zijn individuele burgers, maar ook de Groninger Bodembeweging en enkele milieuorganisaties. De provincie Groningen, negentien Groningse gemeenten en de Veiligheidsregio Groningen hebben één gezamenlijk beroepschrift ingediend.

 

De bezwaarmakers moeten voldoende tijd krijgen om eerst schriftelijk te reageren op het nieuwe besluit van de minister. Vervolgens zal de Afdeling bestuursrechtspraak deze schriftelijke reacties betrekken bij haar voorbereiding op de behandeling van deze zaak. Daarom heeft de Afdeling bestuursrechtspraak besloten de datum van de rechtszitting te verplaatsen van mei naar juli.

 

Gaswinning

 

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft zich eerder gebogen over de gaswinning in Groningen. Op 18 november 2015 heeft ze uitspraak gedaan over een vorig gaswinningsbesluit van de minister van Economische Zaken. De Afdeling bestuursrechtspraak zal na de behandeling van de rechtszaak in juli niet direct uitspraak doen. Die uitspraak volgt naar verwachting enkele maanden later.

 

Voorlopige uitspraak

 

Begin januari oordeelde de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak dat de gaswinning in Groningen, vooruitlopend op de einduitspraak, voorlopig niet verder hoeft te worden beperkt dan de 24 miljard kubieke meter per jaar waartoe de minister van Economische Zaken in september 2016 besloot.