Rechtzoekenden kennen niet alle mogelijke dwarsverbanden tussen en bij zelfstandige mr-juridische adviseurs en advocatenkantoren en/of opdrachtgevers

28-12-2017 13:45

Justitiabelen behoeven deze ook niet te kennen indien niet voldaan wordt aan de gestelde melding bij de locale deken van de Orde van Advocaten en  kenbaarheid zoals vervat in de samenwerkingsverordening 1993 en/of zoals de wetgever heeft bedoeld in de nieuwe advoactenwet van 1 januari 2015.

De vraag is: wie controleert wie ?