Regeling toedeling zaken van de Afdeling bestuursrechtspraak 2019

06-05-2019 08:40

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft een regeling vastgesteld over de interne toedeling van zaken. De regeling geeft inzicht in hoe de toedeling plaatsvindt bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij komt hiermee tegemoet aan de eis dat een rechtsprekend college inzicht moet bieden in de toedeling van zaken aan rechters. Die toedeling moet zo transparant mogelijk zijn. De regeling is officieel gepubliceerd in de Staatscourant en te raadplegen op de website van de Raad van State en geldt vanaf 3 mei 2019.