Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop. Behandelingsverslag in het kader van het wetsvoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018.

02-05-2018 11:42

In het verslag komt de omvang Nederlandse trustsector in beeld

Er zijn  229 vergunninghoudende trustkantoren actief zijn in Nederland die samen zo’n 20.000 doelvennootschappen beheren. Eind 2015 waren er zo’n 15.000 bfi’s in Nederland waarvan bij 87 procent van deze bfi’s niemand werkt.

 

De vraag is hoeveel van de 20.000 door trustkantoren beheerde doelvennootschappen tot multinationals behoren. Hoeveel van deze 20.000 doelvennootschappen kunnen als bfi worden aangemerkt? Hoeveel van deze 20.000 kunnen als doorstroomvennootschap worden aangemerkt? Hoeveel van deze 20.000 hebben een belanghebbende particulier die als vermogende gekenschetst wordt? Hoeveel rulings zijn er verstrekt aan deze 20.000 doelvennootschappen? Hoeveel van de 20.000 doelvennootschappen hebben offshore connecties, dan wel in hun bedrijfsstructuur dan wel bij hun uiteindelijk belanghebbende (UBO)?

 

Enkele leden van de Tweede Kamer vragen de regering of het bieden van substance één van de belangrijkste bezigheden van de trustsector is. Zij willen graag weten bij welk niveau van substance het voor trustkantoren niet meer mogelijk is om die substance aan te bieden.

 

Ander e Tweede Kamerleden vragen of de regering verwacht of de trustsector kleiner wordt door de aanpak van belastingontwijking. In hoeverre zorgen maatregelen als substance-eisen juist voor uitbreiding van de sector? Hoe kan dit worden voorkomen?

 

Verder zijn er vragen gesteld naar de samenhang van de onthullingen rond de Panama Papers en de Nederlandse trustsector. Hoeveel van de 229 in Nederland actieve bedrijven waren op enige manier betrokken bij constructies die werden ontdekt via de Panama Papers? Zijn er onthullingen die met de oude Wtt 2004 niet konden worden aangepakt en met onderhavig wetsvoorstel wel?

 

 

Lees het volledige lezenswaardige verslag op : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34910-5.html

 

=========================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 2 mei 2018