Research Memorandum ( Evaluatie van de pilot externe wrakingskamer bij de gerechtshoven Amsterdam en Den Haag, april 2014-april 2016 )

23-01-2018 16:37

Uit het research-memorandum blijkt dat advocaten voorstander zijn van externe wrakingskamers.Dit is in betrekkelijk korte tijd het tweede rapport van eenempirisch onderzoek naar dewrakingsprocedure. Samen met een rechtsvergelijkendrapport ‘De wrakingsprocedure’verscheen in 2012 ‘Wraking bottom-up, eenempirisch onderzoek’. Beide rapporten leiddenbinnen de rechtspraak tot een kleinemaar stevige discussie over mogelijke aanpassingen

in de wrakingsprocedure.

 

Bron:  Rechtspraak NL

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Research-memoranda-2017-4.pdf

 

============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 23 januari 2018