Reset digitalisering van de Rechtspraak.

11-04-2018 08:14

KEI wordt gereset. De digitalisering van de Rechtspraak wordt kleiner, eenvoudiger en beheersbaarder

en krijgt één hoofddoel; digitale toegankelijkheid voor rechtzoekenden en professionals. Dat is

samengevat hoe de Raad voor de rechtspraak (de Raad) zorgt dat hij de controle terug krijgt over de

digitalisering van de Rechtspraak en vervolgens ook behoudt.

 

Bron Rechtspraak.NL

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2018-brief-reset-digitalisering.pdf

 

 

===================================================

Opm. EMLS :     

zie ook o.a. de EMLS-rubriek 

Is digitaal procederen een historische vergissing,? Te lezen op ?

https://emls.webnode.nl/search/?text=digitaal+procederen&type=2

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 11 april 2018