Samenvatting adviezen over wetsvoorstellen pakket Belastingplan 2019

18-09-2018 15:32

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft adviezen uitgebracht over zeven wetsvoorstellen die samen het zogenoemde pakket Belastingplan 2019 vormen. De wetsvoorstellen zijn op Prinsjesdag, dinsdag 18 september 2018, bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee zijn ook de adviezen van de Afdeling advisering openbaar geworden.

 

Het pakket bestaat uit zeven wetsvoorstellen, waarvan met de eerste vier het merendeel van de fiscale maatregelen uit het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' wordt uitgevoerd.

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en het nader rapport van de staatssecretaris van Financiën.

https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=13098

 

Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel

 

Dit wetsvoorstel implementeert een klein deel van de EU-richtlijn elektronische handel. Deze richtlijn is met name gericht op de modernisering en vereenvoudiging van de heffing en inning van de btw op grensoverschrijdende internetverkopen aan particulieren.

 

De Afdeling advisering heeft op dit wetsvoorstel een zogenoemd conform advies uitgebracht. Dit betekent dat de Afdeling advisering kan instemmen met het wetsvoorstel en geen inhoudelijke opmerkingen heeft.

https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=13094  

 

Bron: Raad van State 

https://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-samenvatting.html?id=525&summary_only=