SP: ‘Markt zo reguleren dat vermenging accountancy en advocatuur niet kan’.

18-01-2021 16:05

Het kabinet zou de markt zo moeten reguleren dat ‘vermenging van accountancy- en advocatenpraktijken geen doorgang kan vinden’. Die oproep heeft Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) verpakt in Kamervragen over plannen van de grote accountantskantoren om de advocatuurlijke markt te bestormen.

 

Bron : Advocatie.NL

https://www.advocatie.nl/nieuws/sp-markt-zo-reguleren-dat-vermenging-accountancy-en-advocatuur-niet-mogelijk-wordt/