SP vraagt om hoorzitting over de vuurwerkramp

30-10-2018 08:12

SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft gisteren de vaste Kamercommissie voor justitie & veiligheid gevraagd om een hoorzitting te houden over de vuurwerkramp in Enschede.

 

Van Raak wil daar klokkenluider Paul van Buitenen en externe deskundigen horen over het onderzoek naar de ramp op 13 mei 200, die 23 mensen het leven kostte. Volgende maand wordt duidelijkof er een hoorzitting komt.

 

Van Buitenen stelt in zijn in juni gepresenteerde rapport over de ramp, dat justitie naar één conclusie heeft toegewerkt. De directie van het ontplofte S.E. Fireworks moest de schuld krijgen, zodat het falen van de overheid zelf toegedekt kon blijven. Zoals toen gemeld somt hij in 1100 pagina,s een reeks van vermeende misstanden op in het ramponderzoek van justitie en onderzoekers zoals NFI, TNO en de Commissie Oosting. Het rapport van Van Buitenen is niet openbaar gemaakt maar in bezit van de krant. 

 

Van Buitenen, die ooit als  Europees ambtenaar fraude onthulde binnen de Europese Commissie, kondigde al deze maand aangifte te doen tegen TNO, wegens wetenschappelijke fraude.

 

Hij zal dat doen in Brussel; Van Buitenen zegt geen enkel vertrouwen te hebben dat justitie hier die aangifte eerlijk behandelt. De aangifte is overigens nog niet gedaan. 

 

De directie van S.E. Fireworks is destijds veroordeeld voor het opslaan van ‘teveel en te zwaar vuurwerk’. Uit de stukken die de Bredanaar onderzocht , blijkt volgend hem dat TNO die conclusie ten onrechte ondersteunt. TNO negeert, zegt hij, het feit dat explosies krachtiger zijn, als vuurwerk bij een brand is opgesloten.

 

Bron: Luciën Baard - Twentsche Courant Tubantia

Up-Date 10:55 https://www.tubantia.nl/enschede/sp-vraagt-om-hoorzitting-over-de-vuurwerkramp~a71172bf/