Staatscommissie parlementair stelsel voorstander van instellen van een Constitutioneel Hof in Nederland dat wetten aan de grondwet kan toetsen. Einde van art. 120 Grondwet in zicht ?

29-06-2018 18:44

In een tussenrapport van de staatscommissie parlementair stelsel pleit de commissie voor het instellen van een Constitutioneel Hof dat wetten aan de grondwet kan toetsen. De voorkeur van de staatscommissie gaat uit naar geconcentreerde toetsing buiten de reguliere rechtspraak door een Constitutioneel Hof. Daarbij is het Duitse Bundesverfassungsgericht het referentiekader. Een belangrijke reden voor de staatscommissie voor haar keuze van geconcentreerde toetsing bij een Constitutioneel Hof is gelegen in het voorkomen van politisering van de‘gewone’ rechter. Dit gevaar is alleszins reëel, omdat bij gespreide toetsing aan de ‘gewone’ rechter vragen worden voorgelegd die hem nopen zich in politiek vaarwater te begeven.

 

Bron: TweedeKamer.NL .

Het tussenrapport is hier onder  te lezen op : 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D35379&did=2018D35379

 

============================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 28 juni 2018