Stalderingsregel van Provincie Noord-Brabant conflicteert niet met de Wet ruimtelijke ordening

19-11-2018 12:18

De Raad van State deed op 7 november 2018 uitspraak en bepaalde in die Bp-zaak dat de stalderingsregel van Provincie Noord-Brabant niet conflicteert met de Wet ruimtelijke ordening.

Zie : https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=97142&summary_only=&q=ECLI%3ANL%3ARVS%3A2018%3A3609

 

...................... 

Opm. EMLS

Voor sjabloonwerking dient uit het litigeuze Bp in kwestiedient dan wel te blijken dat o.g.v. artikel 4.1 Wro de stalderingsregel niet onevenredig bezwarend is .