Statement 25 jan. 2019 : Gezamenlijke verklaring van eerste vicevoorzitter Timmermans, vicevoorzitter Ansip en commissarissen Jourová en Gabriel

28-01-2019 12:16

Brussel, 25 januari 2019 - Gezamenlijke verklaring in de aanloop naar de dag van de gegevensbescherming.

„Dit jaar valt de dag van de gegevensbescherming acht maanden na de datum waarop de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing is geworden, op 25 mei 2018. Onze gegevensbeschermingsregels zijn de meest robuuste en moderne ter wereld en zetten wereldwijd de toon. Daar zijn we trots op.

 

De ontwikkelingen rond Facebook/Cambridge Analytica en recente gegevensinbreuken bewijzen dat we het bij het rechte eind hebben. Het gaat immers niet alleen om de bescherming van onze privacy, maar ook om de bescherming van onze democratie en de duurzaamheid van onze datagestuurde economie.

 

Een van de belangrijkste doelstellingen van de algemene verordening gegevensbescherming bestaat erin mensen zeggenschap en meer controle te geven over een van de meest waardevolle hulpbronnen van de moderne economie – hun gegevens. Wij kunnen dit doel alleen maar bereiken als mensen volledig op de hoogte zijn van hun rechten en van de gevolgen van hun beslissingen.

 

De positieve effecten van de nieuwe regels worden nu al zichtbaar. Burgers zijn zich bewuster geworden van het belang van gegevensbescherming en van hun rechten, en doen inmiddels ook een beroep op die rechten, zoals blijkt uit de ruim 95 000 klachten die zij bij de gegevensbeschermingsautoriteiten hebben ingediend.

 

De gegevensbeschermingsautoriteiten zetten zich in voor de handhaving van de nieuwe regels en een betere coördinatie van hun optreden in het kader van het Europees Comité voor gegevensbescherming. Zij geven advies en uitleg aan burgers en – met name kleine en middelgrote – bedrijven over hun rechten en plichten.

 

De meeste lidstaten zijn intussen goed opgeschoten met de praktische uitvoering. We rekenen erop dat de vijf die nog achterlopen, hun rechtskader zo snel mogelijk zullen aanpassen aan de nieuwe regels die voor de hele EU gelden. De Commissie blijft toezicht houden op dit proces, om bij eventuele tekortkomingen te kunnen ingrijpen en er mee voor te zorgen dat de regels op het gebied van gegevensbescherming zo spoedig mogelijk over de hele EU worden toegepast.

 

Op internationaal niveau tekent zich een duidelijke evolutie af in de richting van een moderne gegevensbeschermingsregeling. Dit is bevorderlijk voor zowel de uitwisseling van gegevens als de handel. Het beste voorbeeld is de recente goedkeuring van ons wederzijdse adequaatheidsbesluit met Japan, waarmee we de grootste ruimte van vrije en veilige gegevensstromen ter wereld tot stand hebben gebracht. Europa ziet er tegenwoordig niet alleen op toe dat in eigen huis robuuste privacyregels worden gehandhaafd, het neemt het voortouw op mondiaal niveau."

 

Chronologisch overzicht

 

In 2006 heeft de Raad van Europa het initiatief genomen om elk jaar een dag – 28 januari – in het teken te stellen van de gegevensbescherming.

 

De algemene verordening gegevensbescherming is van toepassing sinds 25 mei 2018 (zie de verklaring). In januari 2018 heeft de Commissie een document met richtlijnen gepubliceerd om de nieuwe regels voor gegevensbescherming vanaf 25 mei vlot te kunnen toepassen in de hele EU. De Commissie heeft ook een nieuw online-instrument gelanceerd om organisaties en burgers te informeren over de nieuwe regels.

 

In januari 2017 heeft de Commissie een mededeling aangenomen inzake gegevensstromen en bescherming, waarin de EU-strategie op het gebied van internationale gegevensstromen en bescherming wordt uiteengezet. Het adequaatheidsbesluit met betrekking tot Japan, dat op 23 januari 2019 is vastgesteld, is een eerste tastbaar resultaat van deze strategie en zal vrij verkeer van persoonsgegevens tussen de economieën van de EU en Japan mogelijk maken op basis van stevige garanties op het gebied van bescherming. De Commissie voert momenteel onderhandelingen met Zuid-Korea over een soortgelijk besluit.

 

De Commissie zal een bewustmakingscampagne lanceren om burgers en bedrijven, met name het mkb, beter op de hoogte te brengen van hun nieuwe rechten en plichten. Daarnaast zal zij in juni een evenement organiseren om samen met de autoriteiten, het bedrijfsleven en andere partijen de balans op te maken van één jaar toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming.

 

Bron: Euopa.EU

https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-662_nl.htm

 

 

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 28 januari 2019