Stichting Zorgrecht gaat bodemprocedure aanspannen tegen Zilveren Kruis Achmea

13-08-2018 08:34

Zorgrecht had eerder de zaak in kort geding voor de rechtbank te Utrecht op 23 februari gewonnen. In hoger beroep oordeelde het Gerechtshof echter in het voordeel van Zilveren Kruis.

Stichting Zorgrecht gaat een bodemprocedure aanspannen tegen Zilveren Kruis Achmea naar aanleiding van het arrest in kort geding van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 10 juli 2018.

 

Zorgrecht had eerder de zaak in kort geding voor de rechtbank te Utrecht op 23 februari gewonnen. In hoger beroep oordeelde het Gerechtshof echter in het voordeel van Zilveren Kruis.

 

Woordvoerster van Zorgrecht: “Onze advocaten en juristen hebben de uitspraak van het hoger beroep beoordeeld. De motivatie van het arrest is mager en nergens worden de argumenten van Zorgrecht gewogen. Daarnaast maakt het Hof enkele fouten bij de interpretatie van wetsartikelen. De inhoud van de uitspraak lijkt niet geschreven te zijn door één van de raadsheren maar eerder door de griffier. Je leest dat terug uit het jonge taalgebruik. Het is een juridisch slecht arrest, aldus de conclusie van onze advocaten en jurist. We hadden als stichting de keuze tussen berusten, cassatie aantekenen of een bodemprocedure. We hebben gekozen voor een bodemprocedure omdat de Hoge Raad bij cassatie van procedures die in kort geding zijn gevoerd vaak opmerkt dat het Gerechtshof bevoegd is om het bij een oppervlakkige beoordeling te houden. Wij willen ten behoeve van onze achterban en voor iedereen die in de zorg actief is, dat al onze argumenten zorgvuldig worden beoordeeld en gewogen. Dat kunnen we bereiken met een bodemprocedure.”

 

De situatie van de zorg in Nederland is zorgelijk. De markt wordt geheel door de zorgverzekeraar gedomineerd waarbij rechten van zorgaanbieders met voeten worden getreden. Het merendeel van de niet-gecontracteerde thuiszorgers zijn gediplomeerde, hard werkende en gemotiveerde mensen. De maatregelen van de Zilveren Kruis Achmea helpen het vrije ondernemerschap in de branche om zeep. Dit is tegen alle regels van een vrij verkeer in handel en goederen en in strijd met de vrije artsenkeuze van de patiënt. Zorgrecht is van mening dat het opleggen van maatregelen aan de markt niet zo ver mag gaan dat een hele beroepsgroep de nek om wordt gedraaid. Met middelen als nepnieuws, onvolledige en eenzijdige rapporten en zogenaamde onafhankelijke deskundigenverklaringen trachten de zorgverzekeraars met een harde lobby richting politiek en media de opinie te beïnvloeden. In iedere branche werken ook fraudeurs, ook in de zorg. Maar geen tienduizenden zorgverleners zijn fraudeur. Het is aan ons allen om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren. Dat doe je in samenwerking en niet met op valse feiten berustende maatregelen die eenzijdig worden opgelegd en die eigenlijk andere doelen moeten dienen..

 

Bron: Stichting Zorgrecht

https://zorgkrant.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=9157:bodemprocedure-aanspannen-tegen-zilveren-kruis-achmea&catid=26:management-beleid