Stop op geitenhouderijen Overijssel. ( artikel 4.1, vijfde lid Wet ruimtelijke ordening )

02-10-2018 08:34

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben bekend gemaakt dat Provinciale Staten van Overijssel op 26 september 2018 ingevolge artikel 4.1, vijfde lid Wet ruimtelijke ordening hebben verklaard dat er ten aanzien van de geitenhouderij een wijziging van de Omgevingsverordening wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de provincie Overijssel.

 

Vanwege dit voorbereidingsbesluit is het niet mogelijk om geitenhouderijen te vestigen, uit te breiden of de oppervlakte dierenverblijven te vergroten alsmede het aantal geiten op een agrarisch bedrijf uit te breiden. Het voorbereidingsbesluit is 28 september 2018 ingegaan.

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-55285.html

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 2 oktober 2018