Takvor Avedissian wordt staatsraad in buitengewone dienst

29-03-2018 14:46

In de ministerraad van donderdag 29 maart 2018 is besloten om de heer mr. T. Avedissian voor te dragen voor benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Mr. Takvor Avedissian is met ingang van 1 februari jongstleden benoemd tot president van de Centrale Raad van Beroep. Zijn benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak past in het beleid van wederzijdse benoemingen in de hoogste bestuursrechterlijke colleges in het kader van de rechtseenheid. Hij treedt op 18 april 2018 in dienst van de Raad van State en wordt ingezet in de Algemene kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak, zonder vaste deeltaak.

 

Takvor Avedissian (1965) heeft al een lange carrière in de rechtspraak. Hij was rechter in Rotterdam en Haarlem. Vóór zijn overstap naar de Centrale Raad van Beroep is hij bijna vijf jaar president van de

rechtbank Overijssel geweest. In de jaren ’90 was hij jurist en teamleider bij het Bureau voor Rechtshulp in Utrecht. Takvor Avedissian studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

 

Bron: RAADVANSTATE.NL

 

============================= 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 29 maart 2018