Tech onder financieel toezicht

02-04-2024 10:31

Tech onder financieel toezicht

Op 16 januari 2023 is de Digital Operational Resilience Act (hierna: DORA) in werking getreden. DORA harmoniseert vereisten ten aanzien van digitale operationele weerbaarheid binnen de financiële sector. Het uitgangspunt van DORA is dat het verhogen van digitale operationele weerbaarheid van financiële entiteiten bijdraagt aan het behoud van de stabiliteit en integriteit van de financiële markten. DORA bestaat uit vijf pijlers: ICT-risicobeheer, omgang met ICT-gerelateerde incidenten, testen van digitale operationele weerbaarheid, beheer van ICT-risico van derde aanbieders en het toezicht op kritieke derde aanbieders van ICT-diensten (hierna: oversight). Deze aanbieders zijn van kritiek belang voor de dienstverlening van financiële entiteiten en daarmee de financiële sector. ....

 

.............