Tegen de vuurwerkramp gerelateerde beschikking van de gemeente Enschede van 22 juni 2017 is door belanghebbende beroep aanhangig gemaakt bij de rechtbank te Zwolle.

30-08-2017 15:12

De procedure was ingeleid op 9 november 2016 via een rekest om de stukken boven water te krijgen t.a.v. de uitkoopplannen-en besluiten  van de gemeente Enschede VINEXPLAN Groot-Roombeek vanaf 1998 tot 2005 waaronder begrepen stukken ook de planschade- en/of onteigeningsschadeberekeningen en  vergoedingsvoorstellen, doch ookde tegeneisen en compensatievoorstellen m.b.t. de schadevergoedingen van het onroerendgoed en opstallen gelegen en staande aan de Tollenstraat te Enschede en om de tussen de gemeente Enschede met de advocaten en adviseurs van belanghebbende partijen gewisselde correspondentie boven water te halen o.g.v. algeheel openbaarmakings-en waarheidsvindingbelang.

 

De gemeente Enschede hield 30 mei 2017 t.b.v. het geven van een advies een hoorzitting waarbij belanghebbende partij het belang van zijn verzoek en gronden nader kon (doen)  toelichten.

De raadsman van belanghebbende betoogde dat niet alle stukken boven water waren gekomen een dat belanghebbende inzichtelijk trachtte te krijgen welke stukken wel en welke stukken niet aan de onderzoekscommissie-vuurwerkramp (Commissie Oosting) waren verstrekt in 2000/2001. Belanghebbende voerde op verzoek van de Voorzitter zelf ook het woord en door belenghebbende werd klip en klaar e.e.a. nader geduid.

 

In het verslag van de hoorzitting was hiervan niets terug te vinden. De beschikking van B. en W. behelsde slechts overname van het advies van de gemeentelijke adviescommissie. Tegen deze gang van zaken en overname negatief advies richt zich het door belanghebbende op 21 augustus 2017 ingestelde beroep.

 

Zie ook : 

https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp-waarheidsvinding-anno-2017-nederland-heeft-geen-grondwettelijk-hof-en-mist-daardoor-een-centraal-rechtscollege-dat-uitspraken-doet-over-de-nederlandse-grondwettelijkheid-van-de-wetten-of-andere-wets-krachtige-normen-en-verdragen-naam-adv/

 

===============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 31 augustus 2017