Nederland wil voorop te lopen in Europa op het gebied van digitalisering en kenniseconomie, maar reageert traag als het gaat om aanpassen van de bijbehorende grondrechten voor eigen burgers m.b.t. openbaarheid van overheidsinformatie.

02-03-2017 10:37

Nederland is reeds ingehaald door de Raad van Europa en het EHRM. Het wordt hoog tijd dat Nederland doet wat de overige EU-lidstaten wel gedaan hebben, namelijk het installeren van een Constitutioneel Hof binnen de eigen landsgrenzen. Gelet op de achterdeursleutel-problematiek is digitaal procederen een historische vergissing en ook voor EU-lidstaat Nederland een brug te ver.

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 2 maart 2017