Toeslagen affaire // Ongekend onrecht en schending van de grondbeginselen van de rechtsstaat. Lees het Verslag - Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

17-12-2020 14:59

Lees het vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden 132 blz.-tellende eindverslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag op https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf