Toezicht door de Deken op de Advocaten via de Advocatenwet en Handelsregisterwet juncto Advocatentuchtrecht middels Raden en Hof van Discipline.

12-10-2022 08:18

Uit publicatie vanuit een RTL-zaak blijkt dat er meer autorisatievergunningen zijn verleend en velen niet zijn ingetrokken nadat de geheimhouders (o.a. advocaten-notarissen en gerechtsdeurwaarders) hun ambt hadden neergelegd. Wat kan er gebeuren als na schrapping zij in andere hoedanigheid hun werkzaamheden blijven voortzetten verzuchtte o.a. een Zeeuwse ondernemer bij een juridisch adviseur ?

 

Als ex-advocaten die op onrechtmatige en op tuchtrechtelijke wijze misbruik maken van via de KvK-verkregen privileges (autorisatie) en bevoegdheden en zijn rechten als geheimhouder schenden ontslaat dat de Kamer van Koophandel niet van het door de Wetgever aan het KvK en Handelsregister toebedeelde toezichtverplichtingen. Het mag ook niet worden verbloemd.

 

Een voormalig advocaat is begin 2021 uitgeschreven uit het handelsregister doch bleef maar doorgaan  om privégegevens van personen op te vragen waarbij dus misbruik werd gemaakt van een in het verleden door KvK/handelsregister verleende autorisatie-vergunning die gewoon was blijven bestaan en door de KvK niet was ingetrokken. Wat nu als je als ondernemer bent verwikkelt in diverse procedures met advocaten in dubbelfuncties o.a.  rechters die gelijktijdig advocaat zijn (rechter-plaatsvervanger) of advocaten in hoedanigheid van curator of advocaten die gelijktijdig Deken zijn en/of advocaten die deel uitmaken van Raad en/of Hof van Discipline ?

 

Inmiddels zijn er een aantal ondernemers die  bij gebrek aan wetenschap zich op het standpunt stellen  dat informatie die is verkregen op deze hun inziens buitenwettelijke wijze niet kan dienen als bewijsmateriaal omdat deze  als onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal dient te worden bestempeld.

 

In een datalekmelding heeft de KvK melding zelfs melding gemaakt dat tientallen oud--advocaten  misbruik hebben gemaakt van een onterechte autorisatie om privégegevens op te vragen vanuit het Handelsregister nadat zij van het plateau zijn geschrapt.

 

Gebleken is inmiddels dat gebeken dat ook enkele Tweede Kamerleden vragen hebben gesteld omdat  hun gebleken zou zijn dat er ook  geheime gegevens van mensen uit de TV-wereld en van uit de politiek zijn gelekt

 

Autorisatie kan daarnaast ook gaan over  zogenoemde historische gegevens van diverse organisaties. Privéadressen van bijv. bestuursleden of functionarissen moeten eeuwig worden bewaard doch ook die niet-openbare gegevens zijn slechts in te zien door advocaten, notarissen en deurwaarders.

 

Daarnaast is een aantal ondernemers bekend geworden  dat de Nederlandse Orde van Advocaten NOvA besprekingen heeft gevoerd met het Hoofdkantoor van de KvK waarin o.a. lijkt te zijn vastgesteld dat er minimaal 163 voormalige-advocaten die ondanks schrapping gewoon zijn blijven doorgaan om niet openbare gegevens vanuit het Handelsregister op te vragen.

 

Of de Dekens controleren bij schrapping van het plateau of de geschrapte advocaat zijn/haar verkregen autorisatievergunning heeft ontkoppeld (automatische ontkoppeling ontbreekt) is door enkele ondernemers o.a. uit Zeeland, Overijssel en Gelderland voor nader onderzoek en procesgang dit in handen gelegd van een  juridisch adviseur omdat zij de de transparantie missen en bij doorvragen misbruik van recht  worden verweten of het spreekwoordelijk "bos"worden ingestuurd.