TOEZICHT OP DE ADVOCATUUR DREIGT TE FALEN

20-06-2014 19:11

Onder bovenstaande  titel heeft de Rotterdamse stichting KKO die de belangen behartigt van de advocaten die werken in de kleine kantoren onderstaand persbericht doen laten uitgaan.

 

Op 8 april 2014 is het wetsvoorstel wet positie en toezicht advocatuur aangenomen door de Tweede Kamer. Op 7 mei 2014 is het wetsvoorstel ter behandeling ingediend bij de Eerste Kamer.

Veel wordt er verbeterd, zo worden de kwaliteitstoetsen straks weer door deskundigen uitgevoerd. Verwacht mag worden dat er dan ook duidelijke regels voor dat toezicht komen.

 

De willekeur in het optreden van de dekens is gebleven, hun macht wordt zelfs uitgebreid. En dat is een kwalijke zaak. Dekens zijn niet onafhankelijk. Dekens zijn advocaten die er belang bij kunnen hebben om collega-concurrenten uit te schakelen en hun eigen en bevriende kantoren te bevoordelen. Het zo broodnodige toezicht zal dan falen op die bevriende, vaak grote, kantoren.

 

Waar dat toe leidt hebben we gezien bij de Register Accountants, grote kantoren die in de fout gaan en blijven gaan. De Edelweisz-route (belastingontduiking) is een voorbeeld voor een kwalijke samenwerking tussen advocatuur en notariaat.

Daarom dient het toezicht volledig onafhankelijk en vooral buiten de advocatuur te staan. Het goede voorbeeld is de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, voor het toezicht op de financiële dienstverlening.

 

Het wetsontwerp dient daarom nog te worden aangepast, zodat het toezicht echt onafhankelijk wordt en de dekens, die net als iedereen in de fout kunnen gaan, geen ongebreidelde machtspositie krijgen.

De Stichting het Kleine Kantoren Overleg roept daarom de leden van de Eerste Kamer op om het wetsontwerp aan te passen en om er alsnog voor te zorgen dat er toezicht komt door onafhankelijke deskundigen, zonder binding met de advocatuur of advocaten kantoren.

 

Het is niet voor niets dat er bij de financiële dienstverlening is gekozen voor een Autori¬teit Financiële Dienstverlening. Juist bij de advocatuur is er behoefte aan een onafhankelijke Autoriteit Juridische Dienstverlening.

Werkelijk onafhankelijk toezicht zal de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de advocatuur ten goede komen.

 

De taak van de dekens met betrekking tot het toezicht moet worden overgenomen door een onafhankelijke Autoriteit Juridische Markten.

De Stichting het Kleine Kantoren Overleg, KKO, is een onafhankelijke stichting zonder enige binding met de Orde van Advocaten.

De Stichting behartigt de belangen van de advocaten die werken in de kleine kantoren, behandelt klachten tegen deze advocaten en bevordert informeel overleg en intervisie.

 

De Stichting is bezorgd over het nieuwe wetsontwerp.

 

Het reactie-schriftuur van de KKO d.d. 18 juni 2014 gericht aan de VZ en Leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal betreffende het wetsvoorstel: wet positie en toezicht advocatuur en overige informatie kan worden verkregen bij het secretariaat van voornoemde stichting.

 

Stichting het Kleine Kantoren Overleg,

Postbus 9344, 3007 AH Rotterdam,

fax: 084-7403590, kvk: 52861740

 

BRON: KKO

=========

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 20 juni 2014