Toezichthouder stapt naar tuchtrechter over gebrekkig toezicht bij landsadvocatenkantoor Pels Rijcken

04-11-2021 08:56

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) concludeert dat notaris F. O. alleen fraudeerde, maar ook dat het interne en collegiale toezicht door Pels Rijcken tekort schoot. De toezichthouder op (onder andere) het notariaat deed de afgelopen tijd onderzoek en heeft nu naar aanleiding daarvan besloten om de geconstateerde normschendingen voor te leggen aan de tuchtrechter.

 

Bron : Accountancyvanmoregen.NL

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2021/11/03/toezichthouder-stapt-naar-tuchtrechter-over-gebrekkig-toezicht-bij-pels-rijcken/