Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) verzwakt de positie van het Europees Parlement en ondermijnt het voorzorgsbeginsel’(artikel 101 lid 2 van het Verdrag Werking Europese Unie (VWEU)

22-05-2015 16:55

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) verzwakt de positie van het Europees Parlement en ondermijnt het voorzorgsbeginsel’(artikel 101 lid 2 van het Verdrag Werking Europese Unie (VWEU)

 

Volgens dit artikel berust het beleid van de Unie (onder meer) op het voorzorgsbeginsel. Een exacte definitie van het voorzorgsbeginsel is in het EU-recht niet gegeven.

In een mededeling van de Europese Commissie (Mededeling van de Commissie over het voorzorgsbeginsel (COM/2000/0001), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1399208802658&uri=CELEX:52000DC0001 . ) over het voorzorgsbeginsel is aangegeven op welke wijze het voorzorgsbeginsel een rol moet spelen bij beslissingen over het al dan niet toelaten van activiteiten waar milieugevolgen aan zijn verbonden. (Zie ook J.M.H.F. Teunissen, Handboek Milieurecht, Amsterdam: Berghauser Pont Publishing 2010, p. 14.)

 

Op zaterdag 23 mei 2015 zullen naar schatting in meer dan 38 landen in 428 steden  gedemonstreerd worden tegen Monsanto. Het is de bedoeling van de Global March against Monsanto om het bewustzijn te vergroten bij het publiek en politieke druk op te voeren tegen Monsanto’s agrarische praktijken en om voedsel te labellen dat genetisch gemanipuleerd materiaal bevat.                                                                                              

 

In Duitsland en België zijn vorig jaar duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het vrijhandelsverdrag TTIP tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.

omdat het niet alleen mag gaan om de bestaande handelsbelemmeringen wegnemen tussen 's werelds grootste handelsblokken maar ook moet gaan over de milieugevolgen en de  gezondheidsrisico’s .Volgens tegenstanders gaat het akkoord in tegen Europese normen en waarden en zouden sociale, consumenten- en milieubescherming in gevaar komen door het verdrag.

 

Ook de NL-organisatie milieudefensie laat zich kritisch uit over TTIP : https://milieudefensie.nl/mvo/nieuws/wie-beschermt-ons-tegen-de-amerikaanse-chloorkip?utm_source=adw&utm_medium=cpc&utm_campaign=adw150401-ttip&gclid=CLG6i9ng2MUCFcsBwwodd5kAbA

 

Op Euroforum verscheen een artikel van het Nederlandse instituut Clingendael met de titel : En wéér stort EU zich in een ongewis avontuur. Opmerkelijk is het dat het debat over TTIP net als bij  eerdere Europese avonturen, geen echt publiek debat plaatsvindt.

Zie: https://www.clingendael.nl/publication/en-w%C3%A9%C3%A9r-stort-eu-zich-een-ongewis-avontuur

 

EMLS

 

Utrecht/Haaksbergen. 22 mei 2015