Tweede ingebrekestelling van Europese Commissie in het kader van aanbestedingsplicht Nederlandse woningcorporaties

22-02-2019 15:57

Een Nederlandse woningcorporatie is aan te merken als ‘publiekrechtelijke instelling’ indien zij rechtspersoonlijkheid bezit en specifiek ten doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard.

 

Overheidsopdrachten: de Commissie verzoekt Nederland zich te houden aan de EU-regels voor openbare aanbestedingen

 

De Commissie heeft besloten om een aanvullende schriftelijke aanmaning te sturen naar de Nederland met betrekking tot hun nationale regels voor woningcorporaties. Naar Nederlands recht worden woningcorporaties niet beschouwd als aanbestedende diensten en volgen ze bijgevolg niet de EU-regels voor openbare aanbestedingen. Ze zijn echter sterk afhankelijk van de Nederlandse overheid, zowel op centraal als op lokaal niveau. Daarom is de Commissie van mening dat Nederland mogelijk EU-wetgeving heeft overtreden ( Richtlijn 2014/23 / EU en Richtlijn 2014/24 / EU)). In het bijzonder de transparantieverplichting die vereist dat woningcorporaties hun aanbestedingen publiceren om gelijke kansen voor bedrijven mogelijk te maken en om de beste prijs-kwaliteitverhouding bij hun aankopen te waarborgen. De Commissie heeft in december 2017 de eerste aanmaningsbrief gezonden en met deze aanvullende brief wordt nu geprobeerd de openstaande juridische aspecten te verduidelijken. 

 

EU-Lidstaat Nederland heeft nu twee maanden om op de argumenten van de Commissie te antwoorden; anders kan de Commissie besluiten een met redenen omkleed advies te sturen.

 

Zie o.a. : Europa.EU

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 22 februari 2019