Tweede Kamer, aanbieding 'Petitie' en 'Informatiemap 5G en Gezondheid'

26-06-2019 16:26

Dames en heren, leden van de Tweede Kamer,

 

Ik ga twee punten uit de informatiemap toelichten en begin met de brief van 16 april van Staatssecretaris Keijzer en Minister Bruins aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Daarin staat dat 5G veilig is omdat we ruim onder de normen blijven die in 1998 zijn aanbevolen door de ICNIRP. ICNIRP staat voor International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Deze normen zijn, ik citeer uit de brief:

 

“gebaseerd op wetenschappelijk vastgestelde effecten die tijdens of kort na blootstelling kunnen optreden”

 

Alle lange-termijn effecten zijn daarmee uitgesloten. De WHO heeft de straling van draadloze communicatie echter in 2011 al geclassificeerd als mogelijk kankerverwekkend. En dat was op grond van meer dan 10 jaar durende onderzoeken en niet op grond van een kortdurende blootstelling.

 

Er zijn ook Russische normen, in 21 landen geldend. Die zijn 100 maal strenger dan de ICNIRP normen. Ze bestaan al meer dan 40 jaar en zijn gebaseerd op de schadelijke effecten van straling die al voor 1976 bekend waren uit Russische epidemiologische studies, lange-termijn dus.

 

Er is ook de richtlijn uit 2012 van de officiële Oostenrijkse artsenorganisatie ÖÄK om SBM normen te gebruiken. Die zijn opgesteld door bouwbiologen, artsen en wetenschappers en zijn een miljoen maal strenger dan de ICNIRP normen. Hoe kan dat? Wel, ze zijn gebaseerd op de duizenden wetenschappelijke publicaties waarin schadelijke effecten zijn aangetoond bij lage stralingsbelastingen en ook ervaringen van slachtoffers zijn meegenomen.

 

De werkelijkheid van SBM en de fictie van de ICNIRP lopen mijlenver uiteen.

 

Met 5G wordt de kloof nog groter.

 

De straling van 5G wordt bij de hogere frequenties beter geabsorbeerd en dringt veel minder ver in ons lichaam door. Daardoor wordt de belasting van de huid aanzienlijk groter. Ook wordt de stralingsintensiteit aanzienlijk verhoogd om het geringere bereik bij de hogere frequenties gedeeltelijk te compenseren.

 

Bij 3,5 GHz is daardoor een minstens 20 x hogere belasting van de huid en ogen te verwachten, bij 26 GHz een minstens 100 x hogere. Nu al, bij de huidige belasting met 3G en 4G, krijgen velen naast andere klachten huidproblemen. De huid is een belangrijk orgaan, er zitten zenuwcellen, bloedvaten en zweetklieren in, het beschermt tegen bacteriën, virussen, schimmels en UV en zorgt voor warmteregulatie en aanmaak van vitamine D.

 

Met 5G zijn permanente huidproblemen te verwachten, maar niemand weet wat echt de gevolgen voor de gezondheid zullen zijn. Er is nog geen onderzoek naar gedaan, zoals de Gezondheidsraad stelt, ook internationaal niet.

 

In Nederland is geen enkele voorzorgsmaatregel genomen om de bevolking te beschermen tegen en te informeren over de gevaren van de straling van draadloze communicatie, zoals wel het geval is in veel andere landen. Het is hoog tijd dat dat gebeurt.

 

25 juni 2019

Voor verdere informatie:

L. Vriens

www.stopumts.nl

infostopumts@gmail.com

 

In bovenstaande zijn twee hoofdpunten benadrukt:

1. De in Nederland geldende ordes van grootte te hoge blootstellingslimieten, de ICNIRP normen uit 1998, die alleen rekening houden met korte-termijn effecten tijdens of kort na een kortdurende bestraling. Dit zijn vrijwel alleen thermische effecten. Daarmee zijn alle lange-termijn en cumulatieve effecten en ziektes veroorzaakt door niet-thermische biologische effecten uitgesloten. Maar die zijn er wel, zoals aangetoond in duizenden wetenschappelijke publicaties.

2. De bij invoering van de hogere frequenties van 5G te verwachten zeer sterke toename van de stralingsbelasting van de huid, met waarschijnlijk ernstige huidproblemen voor velen als gevolg.

 

Bron: StopUmts.NL

https://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/12068/redir

 

 

============================ 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 26 juni 2019