Tweede Kamer in eerste lezing akkoord met bepaling over het recht op een eerlijk proces.

30-05-2017 23:48

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het voorstel in eerste lezing in de Grondwet een algemene bepaling op te nemen over het recht op een eerlijk proces. Als het voorstel ook in de Eerste Kamer zal worden aangenomen moet de tweede lezing na ontbinding van de Tweede Kamer door de nieuwe Tweede Kamer met tweederde meerderheid door zowel (de nieuwe) Tweede Kamer als Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Bron: Tweedekamer.nl  https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vkep9zyyl4uq?ctx=vih9dp4hyqv1&s0e=vhdubxdwqrzw

====================================================================================== 

Opm. EMLS :  Er kunnen pas rechtstreekse rechten worden ontleend als het verbod ex art. 120 grondwet is opgeheven. Nederland is het enigste EU-lidstaatland die geen Constitutioneel Hof binnen haar eigen landsgrenzen heeft. Onder het toetsingsverbod ex art. 120 Grondwet  wordt verstaan dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is een formele Nederlandse wet te toetsen aan de Nederlandse Grondwet.Relevant is o.a. de vraag t.a.v. de juridische afwikkeling van bijv. de Enschedese vuurwerkramp of artikel 120 van de Grondwet onder de omstandigheden van voor en na 13 mei 2000 remmend en/of in het nadeel van de justitiabelen heeft gewerkt. Idem bijv. t.a.v. de Q-Koortszaken ! Voornoemde zaken ( Enschedese vuurwerkramp- en Q-koortszaak)  tonen de noodzaak van een Constitutioneel Hof aan.mLaat Nederlandse rechters Nederlandse wetten toetsen aan de Nederlandse Grondwet en hef het toetsingsverbod ex art 120 op. De mensenrechten van de inwoners van Nederland zijn daarbij gebaat. Er zijn geen rechtens te respecteren belangen die zich tegen een opheffingsverbod verzetten. Het huidige toetsingsverbod (art. 120) levert plaatsvervangende schaamte op. Nederland is nog steeds het "lelijk eendje" van Europa !


Lees meer: https://emls.webnode.nl/news/zaken-zo-als-o-a-de-enschedese-vuurwerkramp-tonen-de-noodzaak-van-een-cosntitutioneel-hof-aan-nederland-nog-steeds-het-lelijk-eendjevan-europa/

Zie o.a. ook  https://emls.webnode.nl/search/?text=art.+120+grondwet&type=2

 

Utrecht / Haaksbergen, 30 mei 2017