Uit een enquête van de SP blijkt dat twee derde van de sociaal advocaten overweegt om te stoppen. Ze zijn ontevreden over het beleid van de minister en geven hem een gemiddeld rapportcijfer van 2,8.

12-09-2019 10:19

SP vraagt naar de enquête onder sociaal advocaten

10 september 2019, mondelinge vragen - Van Nispen (SP) maakt zich zorgen over de onvrede onder sociaal advocaten. Hij roept minister Dekker (Rechtsbescherming) op tot onmiddellijke actie.

Uit een enquête van de SP blijkt dat twee derde van de sociaal advocaten overweegt om te stoppen. Ze zijn ontevreden over het beleid van de minister en geven hem een gemiddeld rapportcijfer van 2,8. Klassenjustitie dreigt in Nederland, vreest Van Nispen. Wat gaat de minister doen om te voorkomen dat mensen hun recht niet meer kunnen halen?

 

De overheid trekt ieder jaar 400 miljoen uit voor de rechtsstaat, maar er zijn problemen, erkent de minister. Zo staan de vergoedingen voor sociaal advocaten onder druk. Dekker wil proberen om het aantal rechtszaken te verminderen en de rechtspraak slimmer te organiseren. Daardoor zouden de tarieven met zo'n 10 tot 20 procent kunnen groeien.

 

Bron : TweedeKamer.NL

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/sp-vraagt-naar-de-enqu%C3%AAte-onder-sociaal-advocaten

 

 

=================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 12 september 2019