Uit het jaarverslag 2016 van de Hoge Raad blijkt dat de Raad verheugd is met de mogelijkheid om in de toekomst principiële vragen te stellen aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over de uitleg en toepassing van het EVRM

21-06-2017 16:32

Die interactie met het Europese Hof Rechten voor de Mens wordt mogelijk gemaakt door het Zestiende Protocol bij het EVRM, dat door Nederland is ondertekend. De goedkeuringswet wacht nog op behandeling in de Tweede Kamer.

 

Door het stellen van zulke principiele vragen vermijdt de Hoge Raad het risico dat op eigen gezag een uitleg wordt gegeven aan een leerstuk van het EVRM waarover het EHRM geen duidelijk standpunt heeft ingenomen. Alle hoogste nationale rechters kunnen na goedkeuring en inwerkingtreding van dit protocol vragen stellen aan het EHRM.

 

Uit het jaarverslag blijkt verder dat de Hoge Raad kiest voor het behandelen van zaken die van belang zijn voor de rechtsontwikkeling en rechtseenheid. De Hoge Raad is terughoudendheid met zaken waarin de Raad geen constructieve rol kan spelen. Hiermee sluit Nederlands hoogste rechtscollege aan bij een internationale tendens.

 

Bron: Rechtspraak.NL

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-Nederlanden/Documents/Jaarverslag%202016.pdf  

 

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen. 21 juni 2017