Uitspraak Europees Hof van Justitie leidt er toe dat plantaardige producten niet meer verkocht mogen worden onder de naam van zuivelproducten.

16-06-2017 08:58

Op 1 augustus 2016 werd een verzoekschrift ingediend om een prejudiciële beslissing  door een Duitse rechter van het Landgericht Trier waarbij drie prejudiciële vragen werden gesteld welke zijn te lezen op:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.350.01.0017.01.NLD

Het  Hof deed op 14 juni 2017 uitspraak. Lees de voorlopige editie op :  

https://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0422&lang1=nl&type=TXT&ancre

 

============================= 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 16 juni 2017