Uitspraak in Rendo-zaak

09-02-2018 08:43

De Noordelijke Fraudekamer heeft op 6 februari 2018 uitspraak gedaan in de zaak Zebra. In deze zaak stonden negen personen en twee vennootschappen terecht op verdenking van fraude bij de financiering van een energiecentrale in Steenwijk in de jaren 2007 tot en met 2011. De rechtbank oordeelt dat twee voormalig directeuren van het Drents-Overijsselse energiebedrijf Rendo hun positie hebben misbruikt om op grote schaal leningen en andere financiële verplichtingen aan te gaan met het bedrijf S, dat zich bezighield met de bouw en exploitatie van de centrale, terwijl zij zelf heimelijk, zonder toestemming of medeweten van de raad van commissarissen en de gemeentelijke aandeelhouders van Rendo, aandelen in bedrijf S hielden.

 

Onderstaand de  volledige uitspraken:

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:413

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:412

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:411

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:413

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:413

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:413

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:413

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:413

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:413

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2018:413

 

 

Bron: Bijzonderstrafrecht.nl

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/uitspraak-rendo-zaak   

 

============================================================

 

Opm. EMLS :  Tegen bekend advocaten-en notarissenkantoor is aangifte gedaan.