Uitspraak van de Raad van State over de weigering van de korpschef van de landelijke politie om aan Bits of Freedom (BoF) gegevens te verstrekken over de aanschaf en inzet van zogenoemde spyware.

07-03-2018 10:47

Met spyware kan onopgemerkt in computers en andere elektronische apparaten worden gekeken. BoF had de korpschef gevraagd alle documenten over spyware openbaar te maken, om zo meer inzicht te krijgen in de inzet van spyware tegen burgers. 

 

De korpschef heeft enkele documenten openbaar gemaakt, maar veel andere documenten niet. Volgens de korpschef is het noodzakelijk deze documenten geheim te houden, omdat anders het werk van de politie zou worden belemmerd en de staatsveiligheid in gevaar zou kunnen komen. BoF kwam tegen de weigering van de korpschef eerder in beroep bij de rechtbank Amsterdam. Die gaf BoF in juli 2016 voor een belangrijk deel gelijk. Ook droeg de rechtbank de korpschef op diverse documenten alsnog openbaar te maken. 

 

De korpschef is het daar niet mee eens en is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 25 oktober 2017 op zitting behandeld.

 

De Raad van State deed vandaag uitspraak welke is te lezen op : 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=94290&summary_only