Uitzondering op kostendelersnorm blijft bestaan. Eerste Kamer verwierp wetsvoorstel.

03-06-2020 08:34

Senatoren wezen erop dat het wetsvoorstel mantelzorg zou ontmoedigen, terwijl de regering dat juist zou moeten stimuleren.

De Eerste Kamer verwierp gisteren een wetsvoorstel dat volgens belangenverenigingen voor meer armoede en dakloosheid zou zorgen. Het gaat om een uitzondering op de kostendelersnorm die het mogelijk maakt om met zorgbehoevende familieleden samen te wonen zonder consequenties voor de uitkering.

 

Grondwet

De kostendelersnorm, die de hoogte van een uitkering verlaagt naar mate er meer mensen in een huishouden samenwonen, geldt op dit moment niet voor mensen die bij een familielid wonen om te voorzien in een zorgbehoefte. Die uitzondering zou in deze wijziging van de Participatiewet geschrapt worden omdat die discriminerend onderscheid maakt tussen familieleden en anderen. Dat is in strijd met de grondwet, zeggen voorstanders van de wetswijziging.

 

Juridisering

De regering wijst dan ook op uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en de Hoge Raad die bevestigen dat het huidige onderscheid een discriminerend karakter heeft. Maar tegenstanders van het voorstel noemden dat ‘juridisering’ van het onderwerp. Volgens hen zou het debat moeten gaan over de mensen die door de wetswijziging getroffen worden. Senatoren wezen erop dat het wetsvoorstel mantelzorg zou ontmoedigen, terwijl de regering dat juist zou moeten stimuleren.

 

Verbreden

Oppositiepartijen FvD, GroenLinks, PvdA, SP, 50PLUS en SGP stelden dan ook voor dat het discriminerende karakter van de wet ook op een andere manier opgeheven kan worden: door de groep die van de uitzondering gebruik kan maken juist te verbreden. Maar voor staatssecretaris Van Ark is dat geen optie, gaf ze al eerder in een debat aan. Coalitiepartijen in de Eerste Kamer betoogden dat een verbreding van de regeling in strijd zou zijn met het uitgangspunt van de Participatiewet dat er rekening wordt gehouden met het huishoudinkomen bij de bepaling van een uitkering. De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU stemden voor het wetsvoorstel, maar de coalitie heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid.

 

Daklozen

Verschillende belangenorganisaties riepen de Eerste Kamer op om tegen het voorstel te stemmen. Ze betoogden dat de wijziging het voor sommigen onmogelijk zou maken om voor familieleden te zorgen. Dat zou leiden tot meer woningzoekenden en mogelijk meer dakloosheid. En een verhoogde druk op de maatschappelijke opvang of op zorginstanties levert de overheid alleen maar meer kosten op.

 

De kostendelersnorm zorgt nu al voor dakloosheid, merken de organisaties op, bijvoorbeeld wanneer ouders hun meerderjarige kinderen uit huis moeten zetten vanwege financiële nood. De belangenorganisaties, waaronder FNV Uitkeringsgerechtigden, de Kinderombudsman Amsterdam en De Straatalliantie, vinden daarom het volledig schrappen van de kostendelersnorm uit de Participatiewet een passende oplossing voor het huidige discriminerende onderscheid.

 

Minder stringent

In Binnenlands Bestuur spraken de Rotterdamse ombudsman en de kinderombudsman Amsterdam zich al eerder uit tegen de kostendelersnorm. De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) schreef onlangs in een advies aan de regering dat de kostendelersnorm minder stringent toegepast moet worden. ‘Kinderen moeten van hun ouders het huis uit omdat de ouders anders worden gekort op hun inkomen. Die kinderen hoppen dan van bank naar bank’, zei raadslid Pieter Hilhorst.

 

Bron : BinenlandsBestuur.NL

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/uitzondering-op-kostendelersnorm-blijft-bestaan.13435471.lynkx?tid=TIDP356362X440A6C4157254E3FBB82A9964166C652YI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=SMG&utm_content=902_03-06-2020