Uitzonderingspositie voor boeren ingetrokken door Europese Commissie

13-09-2022 08:30

Vanaf de periode 2023 tot 2025 gaat een afbouwtraject in dat ervoor moet zorgen dat boeren geholpen worden met hun mestafzet. Vanaf 2026 krijgen Nederlandse boeren geen uitzondering meer om meer dan 170 kg mest per hectare uit te rijden. De gevolgen van het afbouwen van de derogatie zijn groot voor melkveehouders. Daarom stelt het kabinet 130 miljoen euro beschikbaar voor melkveehouders die hier gebruik van maken. Zij kunnen vanaf januari 2023 een financiële tegemoetkoming aanvragen.