UTRECHT - Duitse tolheffing in strijd met EU-recht ! Het Duitse vignet voor het gebruik van federale wegen door personenauto’s is in strijd met het Unierecht

18-06-2019 09:59

Luxemburg / Utrecht / Haaksbergen -  De Duitse tolheffing is niet verenigbaar met de Europese wetgeving. Deze heffing is discriminerend aangezien de economische last ervan in de praktijk enkel rust op de houders en bestuurders van in andere lidstaten geregistreerde voertuigen.

 

Bron : Curia.Europa.EU

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=0350B25E3A3186EC99B13905B37A73C9?text=&docid=215105&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5256738