Dossier Vuurwerkramp en andere rampen // Openbaarheid van Bestuur ? Het openbaar bestuur heeft in EU-Lidstaat Nederland m.b.t. de te betrachten transparantie t.a.v. de tot standkoming van bestuursbesluiten de verkeerde grondhouding,

27-05-2024 08:35

Ondanks dat Openbaarheid van Bestuur een grondrecht is moet men in heikele kwesties openbaarheid afdwingen in Nederland met langdurige procedures en dwangsommen leert ook de talloze Vuurwerkramp gerelateerde Wob-verzoeken en Woo-verzoeken al of niet juncto Archiefwet. 

Het wordt tijd dat Nederland zowel voor het Europese Hof te Geneve en Straatsburg en/of EU-Hof te Luxemburg wordt gedaagd wegens het niet op orde hebben van haar informatiehuishouding.......