V U U R W E R K R A M P - PvB ... 33 ( Tegen de stroom in ... )

13-04-2019 08:16

Nu er een zestal officiële instanties (Inspectie Justitie en Veiligheid, Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Inspectie Leefmilieu en Transport, college Procureurs-generaal, Instituut Fysieke Veiligheid, Onderzoeksraad voor de Veiligheid)

naar aspecten van de review Vuurwerkramp kijken, is de volgende fase aangebroken.

Het rapport is een feit omdat de Tweede Kamer toch wel even zeker wil weten of er iets aan de hand is.

Over de verdere gang van zaken en de moeite die het kost om tegen de stroom op te roeien

en tegen negentien jaar ingesleten vooroordelen te vechten, gaat het volgende artikel.

 

Zie :

Bron: PvB

https://www.linkedin.com/pulse/er-niets-aan-de-hand-en-we-zitten-boven-op-paul-van-buitenen  

 .......................................................................................................................................................

Zie ook

https://rudibakker.nl/  https://t.co/fTizz25LcG

en

https://emls.webnode.nl/nieuws/

 

=========================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, april 2019