Veiligheid voorop bij gas en zoutwinningactiviteiten. De nieuwe mijnbouwwet biedt meer inspraakrecht. Naast Groningen ook voor Enschede, Hengelo en de rest van Twente.

24-01-2018 08:22

 In Overijssel is er bezorgdheid over het nieuwe zoutwinningsplan in het gebied gelegen tussen de driehoek Enschede – Haaksbergen – Hengelo. Sinds de wijziging van de mijnbouwwet per 1 jan. 2017 is er meer inspraak voor de gemeenteraden/bevolking over nieuwe winningsplannen. De lokale bevolking heeft recht op o.a. het vastleggen van bodemtrillingen en de metingen  behoren openbaar te zijn, aldus een brandbrief waarin wordt gesteld dat het ministerie van EZ voor het overgrote deel gemeentelijke adviezen niet hebben overgenomen.

 

In de nieuwe Mijnbouwwet, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is, is de veiligheid van burgers bij mijnbouwactiviteiten beter gewaarborgd. Bovendien is vastgelegd op welke wijze burgers beter te betrekken bij de besluitvorming over het verlenen van vergunningen voor mijnbouw. Bij mijnbouw gaat het om activiteiten in de ondergrond, zoals gaswinning maar ook om plannen boven de grond zoals voor geothermie (aardwarmte), zoutwinning en opslag van CO2. De aanbevelingen van de Onderzoeks-raad voor Veiligheid (OVV) in het rapport Aardbevingsrisico’s in Groningen, vormen de basis voor de wijzigingen van de vigerende Mijnbouwwet.

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 24 januari 2018