Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht met KEI. De vraag is of digitaal procederen geen historische vergissing is ?

09-11-2016 16:29

De KEI-wetgeving (zijnde vier wetten en twee besluiten) is gepubliceerd medio juli 2016 in het Stb. 2016 onder no’s 288 t/m 294. KEI staat voor Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak.                                                                                                                                                                                                     

De bedoeling is dat binnen afzienbare tijd processtukken digitaal kunnen worden ingediend in in civiele-en bestuursrechtelijke zaken. Het is de bedoeling dat 

daarna in andere zaken de regelingen in fases in werking te laten treden ten doel hebbende de vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht.

 

Een gastannotator bestudeerde de Kamerstukken No’s 34059 en 34138 en komt binnenkort met een zeer kritische toelichting waarom zij digitaal procederen een brug te ver vindt.

 

=================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 9 november 2016