De Nederlandse waakhond Autoriteit Financiële Markten heeft een vergunningplicht opgelegd voor advocaten in Nederland welke ingaat op 7 april 2017.

03-04-2017 16:52

De vergunningsplicht geldt niet alleen voor Nederlandse advocaten die activiteiten verrichten in het kader van een incasso van een consumentenkrediet, maar ook voor Nederlandse gerechtsdeurwaarders. De Nederllandse Orde van Advocaten (NOvA) pleit voor een generieke vrijstelling voor de advocatenkantoren o.a. omdat de controlebevoegdheden van de AFM voortvloeiende uit de vergunningsplicht zich niet verhoudt met de Nederlandse advocatenwet geregelde geheimhoudingsplicht en waarin is geregeld dat advocaten alleen verantwoording zijn verschuldigd aan de Arrondissements-Deken. Hangende deze discussie schijnt de verplichting van de advocaten te zijn opgeschort.