Consultatie // Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de benoeming van de leden van de Hoge Raad der Nederlanden

24-12-2019 08:10

De ingevolge art. 118, eerste lid, van de Grondwet door de Tweede Kamer op te maken voordracht voor benoeming van de leden van de Hoge Raad wordt vervangen door een voordracht, op te maken door een commissie van drie personen. Het gewijzigde artikel 118, eerste lid, regelt de wijze waarop deze commissie wordt samengesteld.

 

Bron : Overheid.NL

https://www.internetconsultatie.nl/art118grondwet

 

 

================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 24 december 2019