Het is niet verstandig verplicht digitaal procederen van start te laten gaan. Een historische vergissing !?

13-04-2017 14:01

Het gaat in de Rechtspraaksystemen om grote aantallen data, die zeer vertrouwelijk zijn. Ook moeten verschillende partijen in hetzelfde dossier samenwerken en is er sprake van veel handelingen en complexe werkprocessen. Hier komt nog eens bij dat niet iedereen alles op hetzelfde tijdstip mag zien of doen. Een concept-uitspraak bijvoorbeeld, moet onzichtbaar blijven tot het moment van de uitspraak door de rechter. Digitale rechtspraak is echt iets anders dan webwinkelen of internetbankieren. We willen een snel systeem, maar het moet ook veilig, betrouwbaar en goed bruikbaar zijn. Dit staat soms op gespannen voet met elkaar, aldus een fragment op Rechtspraak.NL https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Pas-verplicht-digitaal-procederen-als-we-helemaal-zeker-zijn.aspx

 

EMLS is niet tegen modernisering van de rechtspraak maar verplicht digitaal procederen vinden wij een brug te ver ! 

Het waarom leest u o.a. op:

https://emls.webnode.nl/search/?text=digitaal+procederen&type=2