Verstrekking van stukken aan slachtoffers: binnen of buiten de boot van art. 51b Sv ?

14-07-2020 08:47

Slachtoffers van strafbare feiten kunnen met een beroep op diverse regelingen trachten om processtukken te bemachtigen die (potentieel) bruikbaar zijn voor schadeverhaal.. Mr. F. Mattheijer en mr. P.M. Tomassen pleiten voor een flexibelere toepassing van de bestaande regelingen.in een artikel van  hetTijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming