Via een aanhangige zaak bij Hof van discipline een proefproces over de beloning van advocaten bij massaclaims

26-06-2018 17:28